Manjula Gururaj
Search for another track...
Album
Kannada Devotional Songs Vol-1
26th July 2001
#
Title
BPM
Key
Length
1
Shuklam Baradharam...Gajamukhane
Manjula Gururaj, B.K. Sumitra, H. R. Krishnamurthy, K.S. Surekha, B. R. Chaya, Nanditha, Souwmya
144 bpm
CMaj
04:34
2
Shwethambara Dharini
Manjula Gururaj, B.K. Sumitra, H. R. Krishnamurthy, K.S. Surekha, B. R. Chaya, Nanditha, Souwmya
154 bpm
GMaj
04:30
3
Sharanu Sharanayya
Manjula Gururaj, B.K. Sumitra, H. R. Krishnamurthy, K.S. Surekha, B. R. Chaya, Nanditha, Souwmya
145 bpm
Amin
04:27
4
Shukravara Shbhadavara
Manjula Gururaj, B.K. Sumitra, H. R. Krishnamurthy, K.S. Surekha, B. R. Chaya, Nanditha, Souwmya
149 bpm
FMaj
03:54
5
Bhadrapada Masa
Manjula Gururaj, B.K. Sumitra, H. R. Krishnamurthy, K.S. Surekha, B. R. Chaya, Nanditha, Souwmya
154 bpm
Gmin
03:13
6
Mysooru Betta Vahana
Manjula Gururaj, B.K. Sumitra, H. R. Krishnamurthy, K.S. Surekha, B. R. Chaya, Nanditha, Souwmya
176 bpm
GMaj
04:01
7
Kateelu Kshetrada
Manjula Gururaj, B.K. Sumitra, H. R. Krishnamurthy, K.S. Surekha, B. R. Chaya, Nanditha, Souwmya
91 bpm
CMaj
04:19
8
Mahishasura Mardini
Manjula Gururaj, B.K. Sumitra, H. R. Krishnamurthy, K.S. Surekha, B. R. Chaya, Nanditha, Souwmya
157 bpm
GMaj
05:39
9
Kolluru Kodachadri
Manjula Gururaj, B.K. Sumitra, H. R. Krishnamurthy, K.S. Surekha, B. R. Chaya, Nanditha, Souwmya
160 bpm
CMaj
06:03
10
Aaradhisuve
B.K. Sumitra
175 bpm
GMaj
05:57
11
Nambide Ninna Nagabharana
Manjula Gururaj, B.K. Sumitra, H. R. Krishnamurthy, K.S. Surekha, B. R. Chaya, Nanditha, Souwmya
135 bpm
D#min
03:22
12
Bhadrapada Shuklada
Manjula Gururaj, B.K. Sumitra, H. R. Krishnamurthy, K.S. Surekha, B. R. Chaya, Nanditha, Souwmya
137 bpm
FMaj
07:01