42 Dugg
Durata
02:35
BPM
100
Tono
G Major
Volume
-10.49db