Jungle
Durata
03:16
BPM
83
Tono
G# Major
Volume
-8.32db