Demi Lovato
Durata
04:03
BPM
75
Tono
G# Major
Volume
-5.81db