girl in red
Varaktighet
03:06
Tempo
151
Tonart
A# Minor
Högljuddhet
-5.93db