Lil Tjay
Varaktighet
03:25
Tempo
105
Tonart
E Minor
Högljuddhet
-7.64db