Snavs
Varaktighet
02:51
Tempo
174
Tonart
F Minor
Högljuddhet
-3.68db