Jungle
Varaktighet
03:16
Tempo
83
Tonart
G# Major
Högljuddhet
-8.32db