Olivia Rodrigo
Varaktighet
03:35
Tempo
181
Tonart
A Major
Högljuddhet
-7.24db