Ali Gatie
Varaktighet
02:36
Tempo
145
Tonart
B Major
Högljuddhet
-5.14db