Olivia Rodrigo
Varaktighet
04:02
Tempo
144
Tonart
A# Major
Högljuddhet
-8.76db