Baby Keem
Varaktighet
03:44
Tempo
80
Tonart
D Major
Högljuddhet
-5.72db