ZAYN
Varaktighet
03:22
Tempo
78
Tonart
G Major
Högljuddhet
-7.21db