Eminem
Varaktighet
03:44
Tempo
141
Tonart
A# Minor
Högljuddhet
-4.59db