NEEDTOBREATHE
Varaktighet
03:25
Tempo
98
Tonart
A Major
Högljuddhet
-6.61db