Demi Lovato
Varaktighet
03:24
Tempo
145
Tonart
E Minor
Högljuddhet
-4.55db