Don Toliver
Varaktighet
02:34
Tempo
128
Tonart
F# Minor
Högljuddhet
-5.72db