Yung Pinch
Varaktighet
03:17
Tempo
85
Tonart
D Major
Högljuddhet
-8.71db