Foo Fighters
Varaktighet
03:28
Tempo
125
Tonart
A Major
Högljuddhet
-4.43db