StaySolidRocky
Varaktighet
02:34
Tempo
128
Tonart
F# Minor
Högljuddhet
-2.92db