Zeds Dead
Varaktighet
03:19
Tempo
135
Tonart
C# Minor
Högljuddhet
-2.32db