Kylie Minogue
Varaktighet
04:22
Tempo
120
Tonart
F Minor
Högljuddhet
-6.17db