Sander Wazz
Varaktighet
03:36
Tempo
96
Tonart
F# Minor
Högljuddhet
-5.48db