Lil Tjay
Varaktighet
03:52
Tempo
120
Tonart
F# Major
Högljuddhet
-6.09db