Firebeatz
Varaktighet
03:00
Tempo
125
Tonart
C Major
Högljuddhet
-7.55db