Cooper Alan
Varaktighet
02:49
Tempo
186
Tonart
C# Major
Högljuddhet
-9.13db