Mike Williams
Varaktighet
02:59
Tempo
126
Tonart
G# Minor
Högljuddhet
-3.59db