Brandon Davis
Varaktighet
03:08
Tempo
80
Tonart
G Major
Högljuddhet
-3.73db