Black Coffee
Varaktighet
06:15
Tempo
118
Tonart
D Minor
Högljuddhet
-13.01db