Billie Eilish
Varaktighet
04:05
Tempo
130
Tonart
A Minor
Högljuddhet
-14.01db