Songs similar to Livet är det som pågår medan du väntar på sådant som aldrig händer by Kristian Anttila

Based on a tempo of (+/- 10%) and a similar genre