Fredo Bang
Durata
02:38
BPM
99
Tono
F Major
Volume
-6.3db