Demi Lovato
Varaktighet
04:03
Tempo
75
Tonart
G# Major
Högljuddhet
-5.81db