Mike Williams
Varaktighet
03:19
Tempo
128
Tonart
G Major
Högljuddhet
-4.99db