Lil Baby
Varaktighet
02:15
Tempo
78
Tonart
F# Minor
Högljuddhet
-6.43db