StaySolidRocky
Varaktighet
02:27
Tempo
130
Tonart
F# Minor
Högljuddhet
-9.86db