Ed Sheeran
Varaktighet
04:41
Tempo
79
Tonart
D Major
Högljuddhet
-6.06db